Müşteri Memnuniyet Araştırma Anketi
Bu anket, hizmetlerimizden yararlanan müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve sizlere verdiğimiz hizmetlerin kalitesini yükseltmek amacına yönelik hazırlanmıştır. Siz sayın müşterilerimizin isteklerinizi öğrenebilmek ve sonuçta size daha iyi hizmet verebilmek için aşağıdaki sorulara cevap vermenizi rica eder, ayırdığınız zaman için şimdiden teşekkür ederiz.

 

Müşteri Firma İsmi :
Firma Adresi :
Faaliyet Alanı :
Anketi Cevaplayan Kişi :
Firmadaki Göreviniz :
Telefon :
Faks :
E-Posta :

A - GENEL DEĞERLENDİRME

A1.INSPEGO'nun verdiği hizmetleri hangi kaynak/kaynaklardan öğrendiniz ?
A2.Uygunluk değerlendirme ihtiyaçlarınızda INSPEGO frmasını hangi oranda kullanıyorsunuz ?
A3.Aşağıdakilerden hangileri INSPEGO'yu tercih etmenizde etkili olmuştur ?
A4.Tekrar bir hizmet alacak olsanız INSPEGO'yu tercih eder misiniz ?

B - KARŞILAMA

1: Hiç Memnun Değilim 2: Pek Memnun Değilim 3: Memnunum 4: Çok Memnunum 5: Son Derece Memnunum
1 2 3 4 5
B1. Telefonda istediğiniz kişiye bağlanmadan önce bekleme süresi
B2. Telefonu bağlayan kişinin tavrı
B3. İstek ve sorularınıza doğru ve zamanında yanıt verilmesi
B4. INSPEGO personelinin konuya yaklaşımı
B5. Hizmetin eksiksiz ve doğru olarak verilmesi
B6. Verilen hizmetlerin kapsamı
B7. Hizmetin ücreti

C - HİZMET ÖNCESİ DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1 2 3 4 5
C1. İş kabul prosedürünün kolaylığı
C2. Teklifin anlaşılır olması
C3. Teklifin zamanında verilmesi
C4. Diğer

D - HİZMETİN VERİLDİĞİ VE SONRASI DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1 2 3 4 5
D1. İstek ve sorularınızla ilgili tatmin edici açıklamaların yapılması
D2. INSPEGO personelinin konuya hakim olması
D3. INSPEGO personelinin işlemleriniz sırasındaki genel tavrı
D4. Inspego yönetiminin problemlere yaklaşımı
D5. Uygunluk Değerlendirme sonuçlarının zamanında firmanıza iletilmesi
D6. Uygunluk Değerlendirme Raporunun zamanında sunulması
D7. Uygunluk Değerlendirme Raporunun hatasız sunulması
D8. Uygunluk Değerlendirme Raporunun isteklerinize yanıt verebilmesi
D9. Uygunluk Değerlendirme Raporunun içeriği
D10. Faturalama işlemlerinin kolaylığı
D11. Ödeme işlemlerinin kolaylığı

E - GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

Inspego personelinin güçlü ve zayıf yönlerini, denetim teknikleri, ugunluk değerlendirme konusu standartlar, muayene veya deney faaliyeti kapsamındaki teknik alana yönelik bilgi ve becerileri ile kişisel özelliklerini objektif verilere dayanarak aşağıdaki bölümde değerlendiriniz.
Güvenlik Kodu :