EĞİTİMLER
TS EN ISO/IEC 17025 Genel Eğitim

Deney ve kalibrasyon sonuçlarının kalitesini temin etmek, güvenirliğini sağlamak ve bu kapsamda akredite olmak isteyen deney ve kalibrasyon laboratuvarlar için geliştirilmiş uluslararası standarddır.

Rehberlik Hizmetinde İzlenecek Yol

 • Standard Eğitiminin Alınması
 • Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Raporlama
 • Yasal Mevzuat ve Gerekliliklerin Belirlenmesi
 • Çalışma Ekibinin ve Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Metod Validasyonu Eğitimi
 • Ölçüm Belirsizliği Eğitimi
 • Destek Dokümanların oluşturulması
 • Laboratuvar Kalite El Kitabının Oluşturulması
 • Sistemin Uygulanması
 • İç Tetkikçi Eğitimi
 • Doküman Gözden Geçirme
 • Tetkik Öncesi Hazırlıkların Gözden Geçirilmesi
 • Akreditasyon İçin Başvuru
 • Akreditasyon Tetkiki Sonrası Takip Faaliyetleri İçin Rehberlik