EĞİTİMLER
TS EN ISO/IEC 17025 Metot Doğrulamaları

Eğitimin Amacı

TS EN ISO/IEC 17025 standart gerekliliklerinde; laboratuvarların performansını belirleyen en önemli faktör olan metotların validasyonunu yapmak için gerekli yöntemlerin ve metot validasyon parametlerinin açıklanmasını kapsamaktadır.

Eğitimin İçeriği

Metot validasyonu çalışmalarının planlanması, gerçekleştirilmesi, Metot validasyonunun değerlendirilmesi,validasyon raporunun hazırlanması ve validasyon sonuçlarınnn kullanılmasının örneklerle açıklanması.

Metod Validasyonu Parametreleri

Doğruluk

Gerçeklik

- Kesinlik

- Tekrarlanabilirlik

- Ara Kesinlik

- Tekrar üretilebilirlik

Seçicilik ve Özgünlük

Lineerlik-Ölçüm Aralığı

- LOD

- LOQ

Hassasiyet

Geri Kazanım

Sağlamlık

ISO 5725 serisi standardların değerlendirilmesi

Pratik ve Örnek Çalışmalar