EĞİTİMLER
TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Eğitimin Amacı

Bilgi Güvenliği temel kavramları, Risk Analizi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardının on temel prensibinin yorumlanarak etkin bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması çalışmalarına katkı sağlamasıdır.

Eğitimin İçeriği

  • TS ISO/IEC 27001 Standardın Maddelerinin Yorumlanması
  • Bilgi ve Bilgi Güvenliği Kavramları, Terimler
  • Risk Analizi
  • Güvenlik Kontrolleri ve Önlemler
  • Kritik Başarı Faktörleri
  • Dokümantasyon
  • Belgelendirme Süreci
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar