HİZMETLERİMİZ
İthalat Sertifikasyonu

Iran, Rusya, Mısır, Endonezya, Kolombiya, Suudi Arabistan, Hindistan  gibi birçok ülke ithal edilecek ekipman ve ürünlerde ulusal, bölgesel ve uluslararası ilgili güvenlik standartlarına uygun olmasını istemektedir.

Bu ürünlerin ülke mevzuatları gereği istenen standartlara uygunluğunu beyan edecek ve gerekirse testleri yapıp sertifikaları hazırlayacak bağımsız akredite olmuş veya onaylanmış kuruluşlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Beher sevkiyat öncesinde üretim kontrolleri ve sevkiyat kayıtları ile sevkiyatı yapılacak ürünlerin gözetimi (fiziksel, görsel kalite ve miktar gözetimler) yapılır, gerektiğinde ilgili ürünlerden numuneler seçilerek fabrika laboratuvarında testlerine nezaret edilir veya üçüncü taraf bir laboratuvarda testleri yaptırılır. 

Bu gözetim ve test sonuçları ile ithalatçı ülkelerin mevzuatlarına, yönetmeliklerine göre uygunluk sertifikaları hazırlanarak gümrük işlemleri için alıcı ve/veya satıcıya sunulmaktadır.

Bu sertifikalara en iyi örnek: Iran için VOC, COI; Rusya için GOST-R vb.