EĞİTİMLER
İç Tetkikçi Eğitimi (Muayene Kuruluşları)

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen Kuruluş İçi Tetkikler ve Tedarikçi Tetkikleri İçin Tetkik Görevlilerinin eğitilmesidir.

Aldığınız eğitim sonunda aşağıdakileri  uygulayabiliyor olacaksınız:

Bir denetçinin faaliyetlerinin, sorumluluklarının ve özelliklerinin açıklanması 

Denetimlerin uygunluğu ve etkinliği kavramları arasındaki farkın açıklanması 

Bir iç denetimin planlanması ve hazırlanılması 

Bir iç denetimin gerçekleştirilmesi ve gözlem, görüşme ve doküman ve kayıtları örnekleme ile objektif delil elde edilmesi 

Denetim raporlarının yazılması 

Düzeltici faaliyet ve takipler ile ilgili proseslerin açıklanması