EĞİTİMLER
İç Tetkik Prensipleri (Genel)

Katılımcıların, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan şartları anlamalarını sağlamak ve onları kuruluşlarında süreç mantığı ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçisi olarak yetiştirerek sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Programı aşağıdakileri uygulayan katılımcılarımız başarıyla tamamlayabilir:  

Matematik ve ölçüm becerilerini kalite tekniklerinin uygulanmasında kullanmak 

Kalite kontrolle ilgili temel kavramları anlamak.

Kontrol grafikleri ve süreç analiz varyasyonlarının nasıl olacagını anlamak ve uygulamak.

normal dağilım ve olasılıkların istatiksel ilkelerini anlamak.

fabrika üretim operasyonunda örneklemeliri kullanmayı anlamak.   

ve Karar& Sonuç için raporlama