HİZMETLERİMİZ
Koruge Borular ve Ek Parça Deneyleri
Deneyler | Boru ve Hammadde Deney Standardı Deneyin Tanımı
Boyutların Tayini TS EN ISO 3126 İlgili boru üretim standartları ve müşteri teknik şartnamesi gerekliliklerine uygunluk için boruların geometrik özelliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.
Çember Rijitliğinin Tayini Deneyi TS EN ISO 9969 Rijitlik değeri, sabit bir hızda boru iç çapının %3’üne karşılık gelecek bir deformasyon meydana getirmek için gerekli olan kuvvetin bir fonksiyonu olarak hesaplanmaktadır. Bu test sonucunda borunun rijitlik sınıfı belirlenmektedir.
Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Deneyi TS ISO 3127 Plastik boruların darbe mukavemetinin tayini için kullanılan bir metottur. Bir partiyi veya ekstruderden alınan bir üretim birimini temsil eden borulardan kesilen deney parçalarının dış çevresi boyunca belirli yerlere belirli yükseklikten bir kütle düşürülerek darbe deneyi uygulanmaktadır.
Etüv Deneyi TS ISO 12091 Etüvdeki ısıtmanın etkilerinin, profilli termoplâstik boruların düzgün olmayan cidarlarının homojenliğini tayin etmek için kullanılan bir metodu kapsamaktadır. Belirli sürelerde ısı etkisine maruz bırakılan numunelerde oluşan kusurlar belirlenmektedir.
Halka Esnekliği Deneyi TS EN ISO 13968 Bir borunun halka esnekliği, borudan alınan halka şeklindeki bir kısmın üzerinde, sabit hızda, çap yönünde en az %30’luk bir deformasyon meydana gelinceye kadar veya bu deformasyona ulaşılmadan boruda kırılma meydana gelinceye kadar uygulanan kuvvetin ve oluşan deformasyonun ölçülmesi ile tayin edilmektedir.
Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Deneyi TS EN ISO 1133-1
(Metot A)
Erime akış endeksi, belirli yük ve sıcaklıkta ve belirli bir uzunluk ve çaptaki kalıptan akan plastik malzemenin istenilen süredeki akış miktarının ölçümüdür. MFR değeri, malzemenin zincir uzunluğu ve yoğunluk değerlerine göre değişkenlik göstermektedir. Malzemelerin, işlenme ve kaynak proseslerindeki parametrelerin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
Sünme Oranı Tayini Deneyi
 
TS EN ISO 9967
İki paralel düz yatay plaka arasına bir kesim uzunluğu boru yerleştirilir ve 1 008 saat boyunca sabit bir sıkıştırma kuvveti uygulanır. Borunun sapması, zamana karşı bir boru sapması grafiği hazırlamak için belirli aralıklarla kaydedilir. Verilerin doğrusallığı analiz edilir ve sünme oranı, iki yıllık ekstrapolasyonlu sapma değeri ile ölçülen 6 dak (0,1 h) sapma arasındaki oran olarak hesaplanır.
Yoğunluk Tayini Deneyi
 
TS EN ISO 1183-1
(Metot A)
Plastik malzemelerde yoğunluk değeri, malzemenin zincir yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Yoğunluk, bir malzemenin kristalinite derecesi ve sınıfı hakkında bilgi vermektedir. Kristalinite oranı arttıkça malzemenin genel olarak yoğunluğu ve mukavemet değerleri de artış göstermektedir.
Deneyler | Ek Parçalar    
Su Sızdırmazlığı Deneyi TS EN ISO 13254 Koruge borularda kullanılan ek parçalar ve sızdırmazlık elamanlarnın uygunluğunu kontrol etmek için boru ve ek parça düzeneğine belirli süre belirli basınç uygulanarak sızdırmazlık kontrolü yapılır.
Sıcaklık Etkisinin Gözle Kontrolü TS EN ISO 580
(Metot A)
Komple kalıplamalar, borunun çeper kalınlığına ve kalıplanan malzemeye bağlı olarak belirli bir süre boyunca hava sirkülasyonlu bir fırında veya sıvı banyoda yüksek bir belirlenmiş sıcaklığa maruz bırakılır. Kalıplama yüzeyleri ısıtmadan önce ve sonra incelenir ve herhangi bir çatlak, kabarcık,
delaminasyon veya füzyon hattının açılması, duvar kalınlığının bir yüzdesi olarak ölçülür ve ifade edilir.