HİZMETLERİMİZ
PVC Borular ve Ek Parça Deneyleri
Deneyler Deney Standardı Deneyin Tanımı
Boyutların Tayini TS EN ISO 3126 İlgili boru üretim standartları ve müşteri teknik şartnamesi gerekliliklerine uygunluk için boruların geometrik özelliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.
Boyutsal Kararlılık Deneyi TS EN ISO 2505
Plastik boruların sıcaklık değişimleri altında ne kadar kalıcı deformasyona maruz kaldığını gösteren bir deney metodudur. Belirli sürelerde ısı etkisine maruz bırakılan boruların boyca eski halini alabilme oranları belirlenmek için yapılır.
Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Deneyi TS ISO 3127
 
Plastik boruların darbe mukavemetinin tayini için kullanılan bir metottur. Bir partiyi veya ekstruderden alınan bir üretim birimini temsil eden borulardan kesilen deney parçalarının dış çevresi boyunca belirli yerlere belirli yükseklikten bir kütle düşürülerek darbe deneyi uygulanmaktadır.
Diklorometana (DCMT)
Dayanıklılık Deneyi
TS EN ISO 9852

 

Bu standart, plastikleştirilmemiş PVC boruların belirli bir sıcaklıkta (DCMT) diklorometan direncini belirleme yöntemini belirtir. Yöntem, amaçlanan uygulamasından bağımsız olarak herhangi bir homojen düz duvarlı plastikleştirilmemiş PVC boru için kullanılabilir. Üretim sırasında hızlı bir kalite kontrol aracı olarak kullanılabilir.

İç Basınca Karşı Direncin Tayini Deneyi TS EN ISO 1167-1
TS EN ISO 1167-2
Hidrostatik basınç deneyi, boru ve boru bağlantı parçalarının öngörülen kullanım sürelerinin karşılayıp karşılamadığının bir göstergesidir. Belirlenen sıcaklık, basınç ve sürelerde, deney numuneleri hidrostatik iç basınca maruz bırakılmakta ve numunelerin standartlarda belirlenen deney sürelerini tamamlamaları beklenmektedir.
Vicat Yumuşama Sıcaklığı (VST) Deneyi ISO 2507-1 Vicat yumuşama sıcaklığı, belirli ağırlık altında ve sıcaklık artışı karşısında, batma ucunun, test numunesine 1 mm battığı andaki sıcaklık değeri olmaktadır. Yumuşama sıcaklığı, malzemenin ön seçiminde kullanıcıya bilgi vermektedir.
Yoğunluk Tayini Deneyi TS EN ISO 1183-1
(Metot A)
Plastik malzemelerde yoğunluk değeri, malzemenin zincir yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Yoğunluk, bir malzemenin kristalinite derecesi ve sınıfı hakkında bilgi vermektedir. Kristalinite oranı arttıkça malzemenin genel olarak yoğunluğu ve mukavemet değerleri de artış göstermektedir.