HİZMETLERİMİZ
Spiral Borular ve Ek Parça Deneyleri
Deneyler Deney Standardı Deneyin Tanımı
Boyutların Tayini TS EN ISO 3126 İlgili boru üretim standartları ve müşteri teknik şartnamesi gerekliliklerine uygunluk için boruların geometrik özelliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.
Çember Esnekliği Deneyi TS 12132
(P.2.3.7)
Bir borunun halka esnekliği, borudan alınan halka şeklindeki bir kısmın üzerinde, sabit hızda, çap yönünde en az %30’luk bir deformasyon meydana gelinceye kadar veya bu deformasyona ulaşılmadan boruda kırılma meydana gelinceye kadar uygulanan kuvvetin ve oluşan deformasyonun ölçülmesi ile tayin edilmektedir.
Ek Yeri Mukavemetinin Tayini Deneyi TS 12132
(P.2.3.4)
Boruların ek yerleri 1 kN’luk bir kuvvet uygulanarak deneye tabi tutulduğunda, gözle görülür bir ayrılma meydana gelmemelidir.
Kilit Sıkılığı Deneyi TS 12132
(P.2.3.5)
300 mm uzunluğunda bir deney parçasının üzerine düz bir plâka  uzun kenarı kilit yerine belirli bir uzaklıkta paralel olacak şekilde yerleştirilir. Deney parçasına sabit hızda uygulanan kuvvet kilit yerinde ayrılma görülene kadar arttırılır. Ayrılma esnasında uygulanan kuvvet kaydedilir. lçülen kuvvet istenen kuvvetten az olmamalıdır.
Kilit Yeri Çekme Mukavemeti Deneyi TS 12132
(P.2.3.6)
Borudan, üzerinde bir adet kilit yeri bulunacak şekilde bir deney parçası kesilerek alınır. Kilit yerinin mukavemeti çekme kuvveti uygulanarak tayin edilir. Borular, 1 kN’luk bir kuvvet uygulanarak deneye tabi tutulduğunda, kilit yerinde gözle görülebilir bir ayrılma meydana gelmemelidir.
Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Deneyi TS EN ISO 1133-1
(Metot A)
Erime akış endeksi, belirli yük ve sıcaklıkta ve belirli bir uzunluk ve çaptaki kalıptan akan plastik malzemenin istenilen süredeki akış miktarının ölçümüdür. MFR değeri, malzemenin zincir uzunluğu ve yoğunluk değerlerine göre değişkenlik göstermektedir. Malzemelerin, işlenme ve kaynak proseslerindeki parametrelerin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
Uzun Süreli Çember Rijitliği (SR24) Deneyi TS 12132:1997
(P.2.3.3)
Halka sertliği SR24 veya SN değeri olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, her iki halka sertliği de birbirleriyle karşılaştırılamaz. Farklılıklar matematiksel ilişkiden, test yönteminden ve test süresinden kaynaklanır.  Test kuvveti uygulandıktan 24 saat sonra ölçüldüğünde, testten önce iç çapa olan ortalama dikey sapma, iç çapın% 3'ünden fazla olmayacaktır.
Yoğunluk Tayini TS EN ISO 1183-1
(Metot A)
Plastik malzemelerde yoğunluk değeri, malzemenin zincir yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Yoğunluk, bir malzemenin kristalinite derecesi ve sınıfı hakkında bilgi vermektedir. Kristalinite oranı arttıkça malzemenin genel olarak yoğunluğu ve mukavemet değerleri de artış göstermektedir.